Cetatea culturală – decembrie 2007

12-cetate-dec-2007.pdf pdfmic.gif

ION BUZAŞI * ION MOLDOVAN – IDEEA UNITĂŢII NAŢIONALE LA SCRIITORII BLĂJENI
MIRON SCOROBETE – TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT * CINCI COLINDE STRĂVECHI
ADRIAN BOTEZ – EMINESCIANISMUL LUI GOGA * VERSURI
CONSTANTIN CUBLEŞAN – POVESTEA VORBELOR
MARIA PAL – POEZII
ANIVERSĂRI LITERARE BLĂJENE 2007
DIANA TOCACIU – PORTRETUL LITERAR ŞI CRITIC
V. FANACHE – SIMBOLISMUL RELIGIOS ÎN OPERA LUI LIVIU REBREANU
MARIA-DANIELA PANAZAN – PAVEL DAN ŞI BLAJUL
EMILIA PARPALA – DRAGOSTE TÂRZIE, POEZIA
MIHAELA ALBU – POEME
HENRI ZALIS – POEZIE A PROSPEŢIMII
VIOREL HOREA ŢANŢOŞ – VERSURI
VALERIA MANTA TĂICUŢU – ZBOR DESŢELENIT DE HUMĂ
TEODORA JURMA – POEME
MARIUS NENCIULESCU – NICOLAE BOSBICIU
CAMELIA FILIP – POEZII
VICTORIA MILESCU – CALVARIA
LUCIANA MEDVE – MARIUS ŢION
ANTOANETA TURDA – FLAVIA COSMA
AUREL POP – SPOVEDANIA UNUI CREATOR
IOAN BARBU – MEDALIA MIRACULOASĂ
DIMITRIE GRAMA – CE ESTE ROMANUL “MINIMALIST” * SIRENA
ELIEZER PALMOR (ISRAEL) – CONSIDERAŢII DESPRE DIPLOMAŢIA PROFESIONISTĂ
VICTOR ŢARINĂ – POEME
LIVIU COMŞIA – NOTE DE LECTURĂ
LUCIA DĂRĂMUŞ – CABALA ŞI EROS, MOSHE IDEL
CAMELIA MEDA-MIJEA – INVITATA DE SIMONE DE BEAUVOIR
DUMITRU CERNA – REVELAŢII ALE FIRIMITURII
AUREL PODARU – DAN PALADE LA BISTRIŢA
LARISA LAZĂR – SIMBOLURI UNIVERSALE
DOINA ONICA (SUEDIA) – CÂMPIILE MELE * CEREREA ÎN CĂSĂTORIE
MERIDIANE LIRICE – YONG-SUK PARK (COREEA DE SUD)

Cetatea culturală – noiembrie 2007

11-cetate-nov-2007.pdf pdfmic.gif

D. PROTASE – IN MEMORIAM VASILE PÂRVAN
FLAVIA TEOC – POEME
ION BUZAŞI – IOSIF VULCAN DESPRE OAMENII BLAJULUI
CORNELIU LEU – CRITERIUL CULTURII ACTIVE ÎN OPŢIUNEA ELECTORALĂ
MIHAELA MALEA STROE – POEZII
ŞTEFAN PETRA – SECOLUL DE AUR SPANIOL ÎN PUBLICAŢIILE BCU CLUJ
CORNEL UNGUREANU – ŞANTIER 2. UN ITINERAR ÎN CĂUTAREA LUI M. ELIADE
CONSTANTIN CUBLEŞAN – PAVEL DAN ŞI GLOBUL DE CRISTAL
V. FANACHE – LA ÎNCEPUT A FOST CUVÂNTUL ARDEAL
ION CRISTOFOR – UN EPIGRAMIST: IONEL IACOB BENCEI
ECHIM VANCEA – POEME
VALERIA MANTA TĂICUŢU – DINCOLO DE MARGINI
VICTORIA MILESCU – UN POET AL DIASPOREI ALBANEZE
ANTONETA TURDA – IOANA CRĂCIUNESCU DIN NOU ÎN ACTUALITATE
LIVIU COMŞIA – ISTORIA TRISTĂ ŞI PLINĂ DE TÂLC A IASMINEI
EMMA BRAD – POEZII
ION MARIANU – JUCĂRII (CRONICĂ DE CITITOR)
LUCIAN BAGIU – REFOCALIZAREA
DEBUT: PATRICIA VASU (CLUJ-NAPOCA)
AUREL POP – INTERVIU CU ESEISTUL NICOLAE IUGA
ANDREI FISCHOF (ISRAEL) – POEME
FRANZ HELLENS (BELGIA) – LITERATURA EROTICĂ
JOSE ANTONIO MARTINEZ MUNOZ (SPANIA) – VERSURI
DOINA ONICA (SUEDIA) – DĂRUIREA DE SINE
MERIDIANE LIRICE – POEŢI DIN MONGOLIA

Cetatea culturală – octombrie 2007

10-cetate-oct-2007.pdf pdfmic.gif

IOAN MARIN MĂLINAŞ – ASISTĂM LA O ADÂNCIRE A SCHISMEI DIN 1054?
TEOFIL RĂCHIŢEANU – CATRENE DE TOAMNĂ
MIRCEA DOGARU – UN ROMÂN PE TRONUL UNGARIEI: “ŞTEFAN CEL SFÂNT”
CORNEL UNGUREANU – ŞANTIER 2
ŞTEFAN PETRA – TURCIA TURISTICĂ
CORNELIU LEU – VACANŢĂ LA NEPTUN
MIRON SCOROBETE – PROTOANACRONISME
DAN TĂRCHILĂ – OMUL DIN CUŞCA GORILEI (IV)
ION PACHIA TATOMIRESCU – NOUL TURN BABEL
AUREL PODARU – ELEMENTUL FANTASTIC ÎN OPERA LUI PAVEL DAN
CONSTANTIN CUBLEŞAN – ROMANCIERUL REBREANU
MIHAIL TĂNASE – POVESTE DE IUBIRE
ION BUZAŞI – GEORGE COŞBUC ŞI LITERATURA SANSCRITĂ
DANA ELENA RUJEA – IMAGINI ŞI SIMBOLURI ARHETIPALE
LUCIAN MĂNĂILESCU – POEME
PETRE FLUERAŞU – ADINA UNGUR
MARIA BIRTOCEAN – DEBUT
ADRIAN ŢION – TANDREŢE ŞI DUIOŞIE
LUMINIŢA SUSE (CANADA) – POEZII
VALERIA MANTA TĂICUŢU – MARGINEA UMBREI
MARIN MOSCU – POEME
GABRIEL ARGEŞEANU – CRED ÎN SINEA MEA CĂ MARIN PREDA…
ANGELA MONICA JUCAN – STRĂINUL DREPTELOR TĂCERI
VICTORIA MILESCU – DAN ALEXANDRU CONDEESCU NE-A PĂRĂSIT
NICHOLAS CATANOY (GERMANIA) – YAŞAR KEMAL
PETRA VLAH (SUA) – CÂINE SURD DE VÂNĂTOARE
MERIDIANE LIRICE – POEŢI SUD-COREENI CONTEMPORANI (II)

Cetatea culturală – septembrie 2007

09-cetate-sept-2007.pdf pdfmic.gif

ACAD. CAMIL MUREŞANU – CLUJUL NOSTRU
MIHAELA ALBU – PROVIZII DE AMINTIRI
MIRON SCOROBETE – PROFESORUL CRIŞAN MIRCIOIU
TEOFIL RĂCHIŢEANU – CATRENE
CORNEL UNGUREANU – N. STEINHARDT
AUREL POP – PORUNCILE LUI AUREL POP
V. FANACHE – TRANSCENDENŢA MUTĂ
DUMITRU CERNA – RONSETE
ION BUZAŞI – GÂNDURI DESPRE PAVEL DAN ÎN ANUL CENTENAR
AUREL PODARU – CENTENAR PAVEL DAN
RADU MAREŞ – PENTRU BINELE CAUZEI
DIANA TOCACIU – MIRCEA ZACIU, UN PERIPLU PRIN LITERATURĂ
DEBUT: EMMA BRAD – LA MARGINEA LUMII
VALERIA MANTA TĂICUŢU – ARGINŢII NEMURIRII
ANGELA-MONICA JUCAN – “CĂTINEL, MOARTE, NUMÁ …”
DANIELA GÎFU – METAINTARSII
FLORIN LAZĂR – ÎNCERCARE DE BUST
LIVIU COMŞIA – RĂTĂCITOR PRIN REGATUL DISPERĂRII
VICTORIA MILESCU – LIMBA UNIVERSALĂ A POEZIEI
ADINA UNGUR – POEŢI CLUJENI ÎN SLOVACIA
IOAN BARBU – PASAGER DE LUX
PETRE TĂNĂSOAICA – POEME ÎN PROZĂ
LAURIAN STĂNCHESCU – POEZII
DAN TĂRCHILĂ – OMUL DIN CUŞCA GORILEI (III)
PETRA VLAH (S.U.A.) – ZANZIBARUL COPILĂRIEI MELE
GABRIEL ARGEŞEANU – INTERVIU CU ION MILOŞ (SUEDIA)
ŞTEFAN PETRA – UN CROS PRIN EUROPA
LUCIA OLARU NENATI – POEME
BALAZS F. ATTILA (SLOVACIA) – ZIUA A TREIA
ROXANA GULICIUC – RELAŢIILE INTERGENERAŢIONALE
CAMELIA-MEDA MIJEA – UN PARADIS PIERDUT SAU CĂUTAREA FERICIRII
MERIDIANE LIRICE – POEŢI SUD-COREENI CONTEMPORANI

Cetatea culturală – august 2007

08-cetate-august-2007.pdf pdfmic.gif

G. NEAMŢU – OMAGIU MAGISTRULUI
T. RĂCHIŢEANU – CATRENE
C. UNGUREANU – HOMO RELIGIOUS
P. VLAH (S.U.A.) – POEME
V. FANACHE – LUMINA DIN LACRIMĂ
E. EVU – POEME
C. CUBLEŞAN – DIMENSIUNEA COMICĂ
A. CERTERA – ALT DRUM DESCHIS
D. POPA – POEZII
D. BRUDAŞCU – DE LA EPIGONISM EMINESCIAN LA POETA VATES
D. CERNA – PANAIT CERNA DESPRE EMINESCU
TH. DAMIAN (S.U.A.) – POEME
I. BUZAŞI – PAVEL DAN ŞI BLAJUL
I. GEIER (GERMANIA) – ERATO
A. UNGUR – PELERINAJELE MARIEI
L. DĂRĂMUŞ – DESPRE UNIVERSALII
H. BOTA – CONSECVENŢĂ
V.M. TĂICUŢU – OGLINDA ASCUNSĂ-N ADÂNC
I. ANDRAŞONI – DRUMUL LUI PĂCALĂ
L. BAGIU – II. ANIZOCRONIE
C. STOIANOV – DEBUT
A. ŢION – VOCAŢIA LITERARĂ
D.M. DRĂGAN – SONETE
I. STIER – COMOARA LIVIEI BACÂRU
V. MILESCU – POEME
D. GÎFU – MARIA DIN MAGDALA
A. PODARU – DRAGOSTE ŞI SOCIALISM
I. CRISTOFOR – PICTORUL VASILE GHEORGHIŢĂ
G. MOSORI (ISRAEL) – CUBA
F. HELLENS (BELGIA) – ÎNSEMNĂRI PRINTR-O LUCARNĂ
E. EVU – NOTE DE LECTURĂ
L. BĂLULESCU – POEZII
M. TOLCEA – POEZII
R. ŞERBAN – POEZII
D.C. ŞERBAN – POEZII
M. SCOROBETE – ROMANUL UNEI AVENTURI SPIRITUALE
R. GULICIUC – FRÂNTURI DE SINGURĂTATE
MERIDIANE LIRICE – VECHI POEŢI CHINEZI

Cetatea culturală – iulie 2007

07-cetate-iulie-2007.pdf pdfmic.gif

V. FANACHE – SERILE CU BARTOLOMEU
T. RĂCHIŢEANU – CATRENE
M. SCOROBETE – TĂBLIŢA DE LUT (III)
I. CRISTOFOR – MIRCEA POPA ŞI FASCINAŢIA CULTURII FRANCEZE
E. VANCEA – POEME
C.CUBLEŞAN – DACIA EDENICĂ
C.M. SPIRIDON – POEZII
I. BUZAŞI – BIOGRAFIA SECRETĂ
M. BOJAN – ÎŢI MULŢUMESC PENTRU RILKE
D. CERNA – ADEVĂRATUL DEBUT
G. DORIAN – CINCIZECI ŞI TREI
H. BOTA – SÂMBURELE
A.M. JUCAN – ESENŢA DE NARD
L. LARI – PATUL LUI PROCUST
V.M. TĂICUŢU – MARII ŞI MAGDALENE
M.V. STANCIU (GERMANIA) – URME ROMÂNEŞTI ÎN GERMANIA
T. PUIU – RELIGIA ÎN SLUJBA POPORULUI
P. SCUTELNICU – POEME
N. CATANOY (GERMANIA) – WOLE SOYINKA
R. GULICIUC – FASCINAŢIA ORAŞULUI SUNNE
A. UNGUR – POEŢI ROMÂNI DIN DIASPORA
A. PODAR – CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE ŞI PROZĂ SCURTĂ
R. CONFIANT (MARTINICA) – SCRISUL ÎNTRE LIMBI
E. DURNEZ (BELGIA) – MĂTRĂGUNA
E. LENDVAY – POEZII
MERIDIANE LIRICE: POEŢI AFRO-AMERICANI

Cetatea culturală – iunie 2007

06-cetate-iunie-2007.pdf pdfmic.gif

M. BORCILĂ – LUCIAN BLAGA ÎN ACTUALITATE
T. RĂCHIŢEANU – CATRENE
M. SCOROBETE – TĂBLIŢA DE LUT (II)
V. MANTA TĂICUŢU – POEME
C. CUBLEŞAN – NICOLAE IORGA – SCRIITORUL
M. MALEA STROIE – POEME
V. FANACHE – ION BUDAI-DELEANU REDIVIVA
B. GROZA – POEZII
I. BUZAŞI – DESPRE POEZIA CARCERALĂ
V. MILESCU – ŞANSA SUFERINŢEI, ŞANSA POEZIEI
A. GYURIS (GERMANIA) – POEZII
C. CUBLEŞAN – OCTAVIAN GOGA – ADDENDA ET CORRIGENDA
H. BOTA – MARIA DIN MAGDALA
A. UNGUR – POEME
D. TĂRCHILĂ – OMUL DIN CUŞCA GORILEI (II)
L. BIMBEA – POEZII
V. VARVARI – PUPĂZA
G. ARGEŞEANU – INTERVIU CU VASILE BLENDEA
V. MILESCU – POEZII
A. SOMEŞAN – OASPEŢI
M. BARBU – IUBIRILE N-AU VÂRSTĂ
I. CRISTOFOR – FASCINAŢIA POVESTIRII
R. GULICIUC – ÎNTRE REALISM MAGIC ŞI AUTOBIOGRAFIE
PARK KYNG-LI (COREEA DE SUD) – ILUZIE
T. OWEN (BELGIA) – OMUL CARE M-A UCIS
I. KADARE (ALBANIA) – RELAŢIA AMBIGUĂ DINTRE LITERATURĂ ŞI VIAŢĂ
MERIDIANE LIRICE: ANDREI FISCHOF (ISRAEL)

Cetatea culturală – mai 2007

05-cetate-mai-2007.pdf pdfmic.gif

V. FANACHE – REVISTA STEAUA ÎN ORIZONTUL TIMPULUI
MIRON SCOROBETE – POEME
NICHOLAS CATANOY (GERMANIA) – ERNST JÜNGER
TEOFIL RĂCHIŢEANU – FEMEIE DORMIND
DAN BRUDAŞCU – O. GOGA – PREŞEDINTE AL “SOCIETĂŢII MICA”
CHRISTIAN W. SCHENK (GERMANIA) – POEME
DUMITRU CERNA – O CONFERINŢĂ (INEDITĂ)
OVIDIU MOCEAN – VIN VREMURI GRELE
GABRIEL ARGEŞEANU – INTERVIU CU ERNEST MAFTEI
ADRIAN ŢION – ISTORIA SUB ZĂNGĂNITUL DECIBELILOR
MARIAN BARBU – DETALII CINEMATOGRAFICE
GABRIELA COLAR – POEME
ION CRISTOFOR – ELIEZER PALMOR
ELIEZER PALMOR (ISRAEL) – INTERMEZZO ROMAN
CONSTANTIN CUBLEŞAN – E. GIURGIUCA SUB POVARA VREMURILOR
ANGELA-MONICA JUCAN – “ORICINE AI FI, O, OMULE CARE JUDECI”
ION BUZAŞI – ÎNTRE FIZIOLOGIE LITERARĂ ŞI SCHIŢĂ
TEOFIL PINTILIE – APROAPE
ADRIAN LESENCIUC – O UŞĂ OARECARE
ION-RADU ZĂGREANU – POEZIILE ŞI ARTICOLELE RELIGIOASE
YVONNE GOGA – ROMANUL LUI MAURIAC
CHANG-SOO KO (COREEA) – FERESTRE SPRE CULTURĂ
FERNANDO PESSOA (PORTUGALIA) – POEME
FRANZ HELLENS (BELGIA) – ÎNSEMNĂRI PRINTR-O LUCARNĂ
TRIIN SOOMETS (ESTONIA) – POEME
MUNIR MEZYED (PALESTINA) – CAPITOL DIN BIBLIA POEZIEI

Cetatea culturală – aprilie 2007

04-cetate-apr-2007.pdf pdfmic.gif

I.M. MĂLINAŞ (AUSTRIA) – SINDON SAU SFÂNTUL GIULGIU
DOREL VIŞAN – PSALMI
GABRIEL VASILIU – SEXTIL PUŞCARIU
AUREL RĂU – SONETE
DAN BRUDAŞCU – OCTAVIAN GOGA – UN “POÈTE MAUDIT”?
DUMITRU CERNA – PANAIT CERNA, SUB SEMNUL PRIETENIEI…
ION BRAD – POEME
ION BUZAŞI – ANIVERSĂRI LITERARE: TRIBUNA – 50
TEOFIL RĂCHIŢEANU – CE DECHENEU E EL ACOLO
MIRON SCOROBETE – ION CRISTOFOR
ION CRISTOFOR – POEZII
CONSTANTIN CUBLEŞAN – ION CRISTOFOR, EXEGET…
DAN TĂRCHILĂ – OMUL DIN CUŞCA GORILEI
HANNA BOTA – IZVORUL DIN GĂLEATĂ
ANGELA MONICA JUCAN – OCTAVIAN GOGA – DE DOUĂ ORI…
VICTORIA MILESCU – NEOBIŞNUITUL OBIŞNUITULUI
ADALBERT GYURIS (GERMANIA) – ZIUA TRISTĂ
VALERIA MANTA TĂICUŢU – INTERFERENŢE MITOPOETICE
NICHOLAS CATANOY (GERMANIA) – UN EVENIMENT LITERAR
PERSIDA RUGU – ZIUA A OPTA – PRIMO LEVI LA APELUL MEMORIEI
GABRIEL ARGEŞEANU – INTERVIU CU SCRIITORUL O. SOVIANY
ZINA CENUŞĂ – “DE CE M-AI PĂRĂSIT?”…
ANCA MUREŞAN – ARMONII DE TOAMNĂ
VICTOR MĂRUŢOIU – ARS POETICA
ARISTOTELIS FRAGOS (GRECIA) – POEME
MERIDIANE LIRICE: POEŢI DIN SUA
AGENDĂ

Cetatea culturală – martie 2007

03-cetate-mar-2007.pdf pdfmic.gif

LIVIU MORARIU – MEMENTO
IULIUS IANCU (ISRAEL) – POEME
MIRON SCOROBETE – TĂBLIŢA DE LUT
POEŢII ÎN CORESPONDENŢĂ
RADU CÂRNECI – MUNTELE STATORNICIEI
AUREL BODIU – NINSOARE FĂRĂ MARGINI
TEOFIL RĂCHIŢEANU – POEME
ADRIAN MUNTEANU – ORBUL MEU…
ANGHEL DUMBRĂVEANU – POEME
CONSTANTIN CUBLEŞAN – UN TRUBADUR (HOREA BĂDESCU)
V. FANACHE – “PATIMILE” LUI TEOFIL RĂCHIŢEANU
VICTOR ŢARINĂ – POEZII
ION BUZAŞI – PETRU POANTĂ: CLUJUL MEU
HANNA BOTA – JURNALUL UNUI NABI
VALERIA MANTA TĂICUŢU – PAROLĂ PENTRU BUNAVESTIRE
LIVIU NANU – POEME
ADRIAN ŢION – ÎNSERAREA FIINŢEI
V. MILESCU, D. PUIA-DUMITRESCU, R. CREŢU, V. DUŢU – POEME
DUMITRU CERNA – PANAIT CERNA, DESPRE DEBUTUL…
DAN BRUDAŞCU – OCTAVIAN GOGA ŞI FRANCMASONERIA
NICK SAVA (CANADA) – ÎN CARE PĂCALĂ…
DANIELA GÎFU – FIGURILE RETORICE…
CĂLĂTORI CLUJENI ÎN ITALIA
ION CRISTOFOR – COLLETE NYS-MAZURE
MEDALION ANTIGONA KEFALA (AUSTRALIA)
AGENDĂ CULTURALĂ

Cetatea culturală – februarie 2007

02-cetate-febr-2007.pdf pdfmic.gif

MIHAELA MALEA STROE – DAR… EMINESCU NU E SINGUR!
TEOFIL RĂCHIŢEANU – LÂNGĂ APA OBÂRŞIEI
V. FANACHE – SCRIITORUL VALERIU ANANIA
MIRON SCOROBETE – MANAGEMENT MONAHAL
DR. IOAN MARIN MĂLINAŞ – BISERICILE ROMÂNEŞTI …
CONSTANTIN CUBLEŞAN – TEODOR MURĂŞANU (1891-1966)
VIRGILIU FLOREA – DR. M. GASTER – 150 DE ANI DE LA NAŞTERE
MIRCEA MOŢ – UT PICTURA POESIS
ION BUZAŞI – CÂNTAREA BIBLICĂ A SUFERINŢELOR IANCULUI
PETRE CIOCLU (ISRAEL) – “PE MINE NU MĂ PRESEAZĂ SIMŢURILE, CI DOAR NEVOIA DE CUNOAŞTERE”
DINU VIRGIL – DEDUBLAREA
MARIUS ŢION – POEZII
CĂLIN MACARIE – JURNALUL UNUI TRÂNTOR
DANIELA GÎFU – SLOGANUL ÎN DISCURSUL POLITIC
DAN BRUDAŞCU – CURENTE ŞI TENDINŢE LITERARE (II)
PILINSZKY JÁNOS – POEZII
ION CRISTOFOR – DAVID SCHEINERT
MERIDIANE LIRICE – POEŢI IRANIENI CONTEMPORANI
AGENDĂ CULTURALĂ

Cetatea culturală – ianuarie 2007

01-cetate-ian-2007.pdf pdfmic.gif

UN NOU ÎNCEPUT?
CONSTANTIN CUBLEŞAN: CONJURAŢIA… ANTI EMINESCU
ION BUZAŞI: PARALELA LITERARĂ – CA MODALITATE DE EXEGEZĂ…
TEOFIL RĂCHIŢEANU: DOINE
MIRON SCOROBETE: AETHICUS HISTRICUS
YVONNE GOGA: FRAŢII MOROMETE
ANGELA MONICA JUCAN: ALL’ERTA SAU ENUMERAŢIA
POEME (M. GOGA, D. CERNA, I. DĂMĂCUŞ, M. NICULESCU, I. ŢENE)
MIHAELA MALEA-STROE: REGATUL BAROC
DR. IOAN MARIN MĂLINAŞ: MODELUL BISERICII…
NEGOIŢĂ LĂPTOIU: UN PROTAGONIST AL ARTEI CONTEMPORANE PICTORUL LIVIU SUHAR
DANIELA GÎFU: FORME ŞI STRATEGII DISCURSIVE
MARIANA JUSTER: UMBRE
HANNA BOTA: CAMERA SECRETĂ
DAN BRUDAŞCU: OCTAVIAN GOGA. CURENTE ŞI TENDINŢE LITERARE. REVENDICĂRI
ION CRISTOFOR: MARC QUAGHEBEUR ŞI DEMATERIALIZAREA LIMBAJULUI
FLAVIA TEOC: STEFANO GUERESI ŞI “VISUL PENELOPEI”
VIANU MUREŞAN: EFECTELE SOCIO-CULTURALE ALE GLOBALIZĂRII
MERIDIANE LIRICE: POEŢI IRLANDEZI

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.