Cetatea culturală – iulie 2007

07-cetate-iulie-2007.pdf pdfmic.gif

V. FANACHE – SERILE CU BARTOLOMEU
T. RĂCHIŢEANU – CATRENE
M. SCOROBETE – TĂBLIŢA DE LUT (III)
I. CRISTOFOR – MIRCEA POPA ŞI FASCINAŢIA CULTURII FRANCEZE
E. VANCEA – POEME
C.CUBLEŞAN – DACIA EDENICĂ
C.M. SPIRIDON – POEZII
I. BUZAŞI – BIOGRAFIA SECRETĂ
M. BOJAN – ÎŢI MULŢUMESC PENTRU RILKE
D. CERNA – ADEVĂRATUL DEBUT
G. DORIAN – CINCIZECI ŞI TREI
H. BOTA – SÂMBURELE
A.M. JUCAN – ESENŢA DE NARD
L. LARI – PATUL LUI PROCUST
V.M. TĂICUŢU – MARII ŞI MAGDALENE
M.V. STANCIU (GERMANIA) – URME ROMÂNEŞTI ÎN GERMANIA
T. PUIU – RELIGIA ÎN SLUJBA POPORULUI
P. SCUTELNICU – POEME
N. CATANOY (GERMANIA) – WOLE SOYINKA
R. GULICIUC – FASCINAŢIA ORAŞULUI SUNNE
A. UNGUR – POEŢI ROMÂNI DIN DIASPORA
A. PODAR – CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE ŞI PROZĂ SCURTĂ
R. CONFIANT (MARTINICA) – SCRISUL ÎNTRE LIMBI
E. DURNEZ (BELGIA) – MĂTRĂGUNA
E. LENDVAY – POEZII
MERIDIANE LIRICE: POEŢI AFRO-AMERICANI