Cetatea culturală – august 2007

08-cetate-august-2007.pdf pdfmic.gif

G. NEAMŢU – OMAGIU MAGISTRULUI
T. RĂCHIŢEANU – CATRENE
C. UNGUREANU – HOMO RELIGIOUS
P. VLAH (S.U.A.) – POEME
V. FANACHE – LUMINA DIN LACRIMĂ
E. EVU – POEME
C. CUBLEŞAN – DIMENSIUNEA COMICĂ
A. CERTERA – ALT DRUM DESCHIS
D. POPA – POEZII
D. BRUDAŞCU – DE LA EPIGONISM EMINESCIAN LA POETA VATES
D. CERNA – PANAIT CERNA DESPRE EMINESCU
TH. DAMIAN (S.U.A.) – POEME
I. BUZAŞI – PAVEL DAN ŞI BLAJUL
I. GEIER (GERMANIA) – ERATO
A. UNGUR – PELERINAJELE MARIEI
L. DĂRĂMUŞ – DESPRE UNIVERSALII
H. BOTA – CONSECVENŢĂ
V.M. TĂICUŢU – OGLINDA ASCUNSĂ-N ADÂNC
I. ANDRAŞONI – DRUMUL LUI PĂCALĂ
L. BAGIU – II. ANIZOCRONIE
C. STOIANOV – DEBUT
A. ŢION – VOCAŢIA LITERARĂ
D.M. DRĂGAN – SONETE
I. STIER – COMOARA LIVIEI BACÂRU
V. MILESCU – POEME
D. GÎFU – MARIA DIN MAGDALA
A. PODARU – DRAGOSTE ŞI SOCIALISM
I. CRISTOFOR – PICTORUL VASILE GHEORGHIŢĂ
G. MOSORI (ISRAEL) – CUBA
F. HELLENS (BELGIA) – ÎNSEMNĂRI PRINTR-O LUCARNĂ
E. EVU – NOTE DE LECTURĂ
L. BĂLULESCU – POEZII
M. TOLCEA – POEZII
R. ŞERBAN – POEZII
D.C. ŞERBAN – POEZII
M. SCOROBETE – ROMANUL UNEI AVENTURI SPIRITUALE
R. GULICIUC – FRÂNTURI DE SINGURĂTATE
MERIDIANE LIRICE – VECHI POEŢI CHINEZI

Reclame