Cetatea culturală – noiembrie 2007

11-cetate-nov-2007.pdf pdfmic.gif

D. PROTASE – IN MEMORIAM VASILE PÂRVAN
FLAVIA TEOC – POEME
ION BUZAŞI – IOSIF VULCAN DESPRE OAMENII BLAJULUI
CORNELIU LEU – CRITERIUL CULTURII ACTIVE ÎN OPŢIUNEA ELECTORALĂ
MIHAELA MALEA STROE – POEZII
ŞTEFAN PETRA – SECOLUL DE AUR SPANIOL ÎN PUBLICAŢIILE BCU CLUJ
CORNEL UNGUREANU – ŞANTIER 2. UN ITINERAR ÎN CĂUTAREA LUI M. ELIADE
CONSTANTIN CUBLEŞAN – PAVEL DAN ŞI GLOBUL DE CRISTAL
V. FANACHE – LA ÎNCEPUT A FOST CUVÂNTUL ARDEAL
ION CRISTOFOR – UN EPIGRAMIST: IONEL IACOB BENCEI
ECHIM VANCEA – POEME
VALERIA MANTA TĂICUŢU – DINCOLO DE MARGINI
VICTORIA MILESCU – UN POET AL DIASPOREI ALBANEZE
ANTONETA TURDA – IOANA CRĂCIUNESCU DIN NOU ÎN ACTUALITATE
LIVIU COMŞIA – ISTORIA TRISTĂ ŞI PLINĂ DE TÂLC A IASMINEI
EMMA BRAD – POEZII
ION MARIANU – JUCĂRII (CRONICĂ DE CITITOR)
LUCIAN BAGIU – REFOCALIZAREA
DEBUT: PATRICIA VASU (CLUJ-NAPOCA)
AUREL POP – INTERVIU CU ESEISTUL NICOLAE IUGA
ANDREI FISCHOF (ISRAEL) – POEME
FRANZ HELLENS (BELGIA) – LITERATURA EROTICĂ
JOSE ANTONIO MARTINEZ MUNOZ (SPANIA) – VERSURI
DOINA ONICA (SUEDIA) – DĂRUIREA DE SINE
MERIDIANE LIRICE – POEŢI DIN MONGOLIA