Cetatea culturală – decembrie 2007

12-cetate-dec-2007.pdf pdfmic.gif

ION BUZAŞI * ION MOLDOVAN – IDEEA UNITĂŢII NAŢIONALE LA SCRIITORII BLĂJENI
MIRON SCOROBETE – TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT * CINCI COLINDE STRĂVECHI
ADRIAN BOTEZ – EMINESCIANISMUL LUI GOGA * VERSURI
CONSTANTIN CUBLEŞAN – POVESTEA VORBELOR
MARIA PAL – POEZII
ANIVERSĂRI LITERARE BLĂJENE 2007
DIANA TOCACIU – PORTRETUL LITERAR ŞI CRITIC
V. FANACHE – SIMBOLISMUL RELIGIOS ÎN OPERA LUI LIVIU REBREANU
MARIA-DANIELA PANAZAN – PAVEL DAN ŞI BLAJUL
EMILIA PARPALA – DRAGOSTE TÂRZIE, POEZIA
MIHAELA ALBU – POEME
HENRI ZALIS – POEZIE A PROSPEŢIMII
VIOREL HOREA ŢANŢOŞ – VERSURI
VALERIA MANTA TĂICUŢU – ZBOR DESŢELENIT DE HUMĂ
TEODORA JURMA – POEME
MARIUS NENCIULESCU – NICOLAE BOSBICIU
CAMELIA FILIP – POEZII
VICTORIA MILESCU – CALVARIA
LUCIANA MEDVE – MARIUS ŢION
ANTOANETA TURDA – FLAVIA COSMA
AUREL POP – SPOVEDANIA UNUI CREATOR
IOAN BARBU – MEDALIA MIRACULOASĂ
DIMITRIE GRAMA – CE ESTE ROMANUL “MINIMALIST” * SIRENA
ELIEZER PALMOR (ISRAEL) – CONSIDERAŢII DESPRE DIPLOMAŢIA PROFESIONISTĂ
VICTOR ŢARINĂ – POEME
LIVIU COMŞIA – NOTE DE LECTURĂ
LUCIA DĂRĂMUŞ – CABALA ŞI EROS, MOSHE IDEL
CAMELIA MEDA-MIJEA – INVITATA DE SIMONE DE BEAUVOIR
DUMITRU CERNA – REVELAŢII ALE FIRIMITURII
AUREL PODARU – DAN PALADE LA BISTRIŢA
LARISA LAZĂR – SIMBOLURI UNIVERSALE
DOINA ONICA (SUEDIA) – CÂMPIILE MELE * CEREREA ÎN CĂSĂTORIE
MERIDIANE LIRICE – YONG-SUK PARK (COREEA DE SUD)