Cetatea culturală – ianuarie 2008

01-cetate-ian-2008.pdf pdfmic.gif

ADRIAN BOTEZ – NEAM-NAŢIE, ÎN POEZIA EMINESCIANĂ
DANA ELENA RUJEA – DESPRE O METAFIZICĂ A CODRULUI
ION BARBU – EMINESCU ŞI LEOPARDI
VICTOR ŢARINĂ – POEZII
CONSTANTIN CUBLEŞAN – EMINESCU – NAŢIONALIST ŞI XENOFOB
LUCIA OLARU NENATI – POEME
TEOFIL RĂCHIŢEANU – SĂ RĂTĂCEŞTI
LIVIU NANU – VERSURI
DAN BRUDAŞCU – CONTRIBUŢII COREENE LA DEZVOLTAREA TIPARULUI
V. FANACHE – O CUŞCĂ PENTRU POEŢI
DAN MARIUS DRĂGAN – SONETE
VALERIA MANTA TĂICUŢU – IEŞIREA DIN TIMP
VICTORIA MILESCU – HAIKU
LIVIU COMŞIA – PATIMA
PETRE FLUERAŞU – POEZII
ANGELA-MONICA JUCAN – ARTA CENTAURULUI
MARIN MOSCU – VERSURI
ION BUZAŞI – VICTOR COROIANU
MARIA DANIELA PĂNĂZAN – DE DOR DE DRAGOSTE DE DEVENIT
VARVARI VARVARI – PROZATORUL ADRIAN ŢION
THEODOR DAMIAN (S.U.A.) – POEME
MARCELLO CAMILUCCI – FRAGMENT
COSTINELA ROLEA – FANTASMATICUL
ROXANA EMA GULICIUC – ESTETICA URÂTULUI
CAMELIA-MEDA MILEA – JULES ŞI JIM
PETRA VLAH (S.U.A.) – PĂMÂNTUL FĂGĂDUINŢEI
DOINA ONICA (SUEDIA) – PROZĂ
ANGELA-MONICA SPIRIDON – LUCRĂRILE CALIGRAFICE